2022: Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

11. október 2022 o 14,30 hod v kultúrnom dome

program:

slávnostné privítanie - starosta 

vystúpenie detí MŠ

Ľudová kapela Borovienka

slávnostná večera