2022: DNI OBCE

V sobotu a nedeľu 20. - 21. augusta 2022 sa uskutočnili v parku pod hradom Dni obce.

fotky pozri na: 

https://www.facebook.com/obecbeckov/photos/pcb.3242827479268584/3242820535935945/