Veľtrh cestovného ruchu Bratislava

V januári roku 2019 sme sa zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave.