2022: Splavovanie Váhu z Trenčína do Beckova

V sobotu 4. júna 2022 sa zúčastnilo vyše 60 nadšencov "malebnej plavby dolu Váhom" - plavba po Váhu z Trenčína do Beckova sa uskutočnila k 200. výročiu splavenia celého úseku rieky Alojzom Medňanským, ktorý o udalosti vydal v roku 1826 knihu,

doplnenú nádhernými obrázkami Josepha Fischera. Alojz Medňanský, odchádzajúc z Beckova, si povzdychol: „Pravda, nemohol som sa rozlúčiť s týmto, mne nesmierne známym cimburím, výklenkami a strážnymi vežami bez toho, aby som im nezakýval na pozdrav, lebo práve tak, ako hľadeli na moju kolísku, dívajú sa aj teraz na moje krehké plavidlo, ktorému som zveril svoj život, a v tvári opálenej slnkom a ošľahanej vetrom odvtedy nejedna vráska pripomína časy, keď kedysi bola iná.“ (s. 176, A. Mednyanszský, Malebná cesta dolu Váhom. Tatran BA 1981, 2. vydanie).