2022: Splavovanie Váhu v Beckove - škola

v piatok 3. júna 2022 splavili žiaci základnej školy Váh na úseku od ihriska po Zelenú Vodu.

Malebná cesta dolu Váhom sa uskutočnila k 200. výročiu plavby Alojza Medňanského. Podujatie pripravil pre žiakov a učiteľov beckovskej školy Peter Ondrejovič za sponzorskej účasti obce.