2022: Kladenie venca k pamätníku padlých - pietny akt

6. apríl 2022 o 18,45 hod v parku pod hradom - k 77. výročiu oslobodenia obce

Podujatie obce, kultúrnej komisie a školy