2022: Benefičné pletenie veľkonočných korbáčikov

2. apríla 2022 od 14. hod do 18,30 hod v telocvični základnej školy

Podujatie zorganizovala obec v spolupráci so školou a hradom na pomoc Natálke