2022: Pomoc Ukrajine

Zbierka obyvateľov Beckova na pomoc Ukrajine bola v pondelok 29. marca 2022 odovzdaná

Materiálnu pomoc pre Ukrajinu odviezli pracovníci obecnej prevádzky do zberného miesta v Novom Meste nad Váhom