2022: 205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

oslavy sa konali v ev. chráme Božom v nedeľu 20. marca 2022 o 9,30 hod

pozvánka 

fotografie: Vladimír Brezinský