Kúria Ambrovec otvorená verejnosti

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK otvorilo múzeum v Beckove 2. júna 2020 o 10. hod. - Expozícia TNM v Beckove bola zatvorená od 27.10.2017 z dôvodov rekonštrukcie.

Kúria Ambrovec - slávnostné otvorenie 2.6.2020