Stavanie mája

Vo štvrtok, 30. apríla 2020, v ranných hodinách, pracovníci obecnej prevádzky za pomoci žeriava postavili máj - oproti minulým rokom sa podujatie konalo bez účasti verejnosti.

Stužky uviazala Anna Kabelíková, predsedníčka kultúrnej komisie. Máj za asistencie starostu obce postavili o 8,20 hod.