Pamätná lipa Karola Bórika

posadená 19. apríla 2020 v parku pod hradom pri príležitosti 200. výročia narodenia beckovského notára a hrdinu z obdobia bojov za slobodu slovenského národa v rokoch 1848-49

200. výročie narodenia Karola Bórika

140. výročie úmrtia Janky Hrebendovej - Bórikovej

Podujatia sa nezúčastnila verejnosť z dôvodu epidémie koronavírusu. Lipu sadili Daniel Hladký, starosta obce Beckov, Anna Kabelíková, poslankyňa OZ obce Beckov, Pavol Vandelia, poslanec OZ obce Vrbovce, Danka Ševčíková, Bronislava Šimková a Juraj Kabát, členovia OZ Janky Hrebendovej - Bórikovej, za účasti pracovníkov prevádzky a redaktorky Beckovských novín (fotky).