Pamiatka oslobodenia obce 2020

V nedeľu, 5. apríla 2020, si predstavitelia obce - starosta Daniel Hladký, jeho zástupca Ing. Jaroslav Martiš a poslankyňa OZ Anna Kabelíková - uctili pamiatku oslobodenia našej obce položením venca k pomníku padlých v parku pod hradom.

Z dôvodu zachovania opatrení kvôli šíreniu koronavírusu sa po prvýkrát pietna spomienka uskutočnila bez účasti občanov, nekonal sa lampiónový sprievod zo školy, ani nevystúpili Beckovský spevácky zbor a deti zo školy so svojím programom. Len starosta v sprievode dvoch poslancov OZ položil veniec vďaky za oslobodenie obce, ako aj ukončenie druhej svetovej vojny. V ten deň, 5. apríla 1945 - pred 75 rokmi,  položili svoje životy traja Beckovania - 32-ročný Ján Tupý, 73-ročná Katarína Katušincová, rod. Brezány a 3-ročná Petronela Striežencová. Zahynuli pri leteckom nálete. Česť ich pamiatke!