Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov v Beckove

sa uskutočnila v utorok 28. januára 2020 od 14. hod. v priestoroch školskej jedálne.