Festival speváckych zborov

Vo františkánskom kostole sa v nedeľu o 15. hod uskutoční Festival speváckych zborov.

Účinkovali: Beckovský spevácky zbor, Spevokol sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom, Srňan z Horného Srnia, Cantabile z Nového Mesta nad Váhom, Trenčiansky spevácky zbor z Trenčína. Na fotografiách P. Jozef Čirák, OFM, starosta obce Beckov Daniel Hladký, Anna Vraždová, TNOS a Lenka Martišová za usporiadateľov a účinkujúce spevácke zbory.