Včelársky náučný chodník J.M. Hurbana

Východisko:    Kálnica - zastávka autobusu pri PD Kálnica           
Dĺžka: 8,5 km
Čas prechodu: 120 min.
Počet zastávok: 8
Zameranie chodníka:   prírodovedné, kultúrno-historické      
Typ chodníka:     samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný           
Náročnosť: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku:     napojenie na modrú aj zelenú značku            
Viac info: Včelársky chodník neslúži len pre včelárov, ale pre širokú verejnosť, hlavne však je vhodnou vzdelávacou aktivitou pre žiakov základných škôl. Vytvorili ho kálnickí včelári na podnet predsedu ZO SZV v Novom Meste nad Váhom Tibora Valoviča, ktorý má významný podiel na jeho vzniku. Jednotlivé stanovištia poučujú ako sa správať na včelnici, ako sa správať v prírode a prečo náučný chodník nesie meno Jozefa Miloslava Hurbana. Na stanovištiach sú rôzne informácie o krajine a jej histórii napríklad o rybnikárstve (v kálnickom erbe sa nachádza zlatá rybka)... Z náučného chodníka sa dá prejsť do Beckova a Selca, prípadne na Tematín. Celá trasa vedie po poľných cestách a miestnom chodníku a v budúcnosti sa uvažuje, že by sa tu vytvorila aj cykloturistická trasa.