Náučný chodník Beckov a okolie - Beckovské Skalice

Chránené územie:    CHA Lipový sad, PP Skalka pri Beckove PR Beckovské skalice         
Východisko:   Beckov - centrum obce       
Trasa:   Beckov - okolo CHA Lipový sad -rodný dom D. Štúra,Lipky - Beckovské skalice - kameňolom - Skalka pri Beckove - Beckov    
Dĺžka: 5,5 km, prevýšenie 125 m
Čas prechodu: 240 min.
Počet zastávok: 4
Zameranie chodníka:   prírodovedné, kultúrno-historické      
Typ chodníka:    samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný       
Náročnosť: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku:    časť trasy súčasť modrej značky        
Viac info: Tento náučný chodník je, čo do dĺžky, najnáročnejší ( 5500 m. Od vstupného panelu vedie jeho trasa popri ChPP Lipový sad k rodnému domu Dioníza Štúra ( 1827-1892), na priečelí ktorého je osadená pamätná tabuľa tomuto slovenskému geológovi, paleontológovi a botanikovi, riaditeľovi Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Od tejto zastávky je trasa zhodná s turistickou trasou (modrá značka), z ktorej sa odbočí na kótu Lipky, kde je druhá zastávka. Panel stojaci na mieste s najkrajším výhľadom na široké okolie, schematicky popisuje najvýznamnejšie okolité horstvá. Panel na okraji teplomilnej dubiny načrtáva obraz tunajšej flóry. Panel tesne nad opusteným lomom informuje o živočíšstve. Návrat popri ChPV Skalka pri Beckove vedie do obce po komunikáciách. V prípade skupinovej akcie je možné, k vyústeniu náučného chodníka na štátnu cestu, pristaviť autobus.