Náučný chodník Beckov a okolie - Beckovské hradné bralo

Chránené územie:  PP Beckovské hradné bralo, CHA Lipový sad,NKP Beckovský hrad,CHS Dve lipy, CHS Lipy v Župnom sirotinci    
Východisko:  Beckov - centrum obce    
Trasa:  Beckov - vstupný panel pri všetky okruhy pri plote CHA,Lipový sad Beckovský hrad,židovský cintorín - Lipový sad    
Dĺžka:  0,7 km, prevýšenie 60 m    
Čas prechodu: 60 min.
Počet zastávok: 3
Zameranie chodníka:  prírodovedné, kultúrno-historické    
Typ chodníka:  samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný    
Náročnosť: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku:  nie je, napojenie na modrú značku 
Viac info: Tento náučný chodník je najmenej náročný, schodný bez problémov v každom ročnom období. Umožňuje po okružnej trase (cca 700 m) obísť Beckovské hradné bralo (chránený prírodný výtvor - ChPV) a poskytuje najrôznejšie pohľady na bralo i samotný hrad. Doporučujeme okruh absolvovať od vstupného panelu doľava popri ChPV Dve lipy. Na prvej zastávke sa návštevník oboznámi s geológiou a geomorfológiou najbližšieho okolia. Naspäť vedie cesta popri židovskom cintoríne do stredu obce, kde sa nachádza druhá zastávka priamo v ChPP(chránená prírodná pamiatka) Lipový sad. Panel upozorňuje na chránené lipy Beckova.