Židovský cintorín - pod hradom

Cintorín je cestou rozdelený na dve časti. Staršia časť cintorína sa rozprestiera na východnej strane hradného svahu. Nachádza sa tam približne 80 náhrobníkov. Mladšie náhrobníky sa nachádzajú v časti cintorína situovanej priamo pri vstupe na hrad. Nachádza sa tu približne sto stojacich, ale hlavne pováľaných náhrobníkov z kvalitnejších materiálov ako mramor a žula pochádzajúcich zo začiatku 20.storočia až po 2. Svetovú vojnu. Nachádzame medzi nimi náhrobníky v tvare jednoduchej stély, monumentálneho mramorového kvádra, prípadne s motívom gotického okna. Cintorín je od roku 1991 vedený v zozname slovenských kultúrnych pamiatok.