Rodný dom Dionýza Štúra

Pamätná tabuľa - súčasť náučného chodníka III