Kúria Dubnických

Pamiatkový objekt v súkromnom majetku