Kostol evanjelickej cirkvi a.v.

V druhej polovici 16. storočia už mala evanjelická cirkev v Beckove okrem pekne zariadeného kostola s vežou, kde boli umiestnené tri zvony, aj svoju vlastnú školu, patrili im aj pozemky a vinohrady. Po roku 1670 sa na krátke obdobie cirkevný zbor prestáva spomínať a neskôr bol evanjelikom aj ich kostol odobraný. Po viacerých prosbách do Viedne s túžbou po vlastnom chráme bolo evanjelikom nakoniec vyhovené a v roku 1791 sa pustili do výstavby nového kostola. Novopostavený evanjelický chrám vtedy ešte bez veže bol posvätený 21. nedeľu po sv. Trojici v roku 1792.Kostol je bežne sprístupnený iba počas bohoslužieb.