Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa

Významnou kultúrno-historickou pamiatkou obce je gotický katolícky kostol sv. Štefana z roku 1424. Postavený je na mieste staršieho kostola. Veža bola pristavená v roku 1770. V kostole sa zachovala pôvodná renesančná kamenná dlážka. V pristavanej bočnej kaplnke kostola sa nachádza barokový oltár Piety so 14 sochami svätcov.

viac: https://www.pamiatky.sk/sk/page/hlavny-oltar-sv-stefana-krala-beckov-cesta-k-zachrane