Zmena organizácie dopravy v centre obce

1.5.2024 - 31.10.2024

Od 1. mája vojde opäť do platnosti spoplatnenie parkovania v centre obce. Po skúsenostiach z minulého roka boli pripravené a dopravným inšpektorátom schválené zmeny pre zefektívnenie parkovacej politiky, väčšiu bezpečnosť a spokojnosť obyvateľov a  návštevníkov. Vstup do parkovacej zóny ostáva od bývalej lekárne, od farského kostola a pri soche sv. Jána Nepomuckého (Kúria Beckov). V parkovacej zóne je maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Zmeny od 1. mája sú nasledovné: Ulica od bývalej lekárne k Trojičnému stĺpu bola do 1.5.2024 jednosmerná. Parkovacie miesta sa tu rušia a premávka bude obojsmerná. Cesta v smere od bývalého domova dôchodcov, resp. od bývalej „Ponorky“ až po koniec parku, ostáva jednosmerná, avšak v opačnom smere ako doteraz. Šikmé parkovanie okolo parku nahrádza pozdĺžne. Zmeny v doprave a v parkovaní sú prispôsobené pre plánované budovanie cyklotrasy a kanalizácie v tejto časti obce. Pre platbu v hotovosti slúži parkomat pri ceste na hrad.