Tlačivá a formuláre


pdfŽivotné prostredie - Žiadosť o výrub drevín
pdfStavby - Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
pdfStavby - Žiadosť o určenie súpisného čísla
pdfStavby - Žiadosť o rozkopávkové povolenie
pdfStavby - Oznámenie drobnej stavby
pdfSociálne - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu
pdfSociálne - Žiadosť o poskytnutie jednorázovej soc.dávky
pdfSociálne - Žiadosť o podporu pri narodení dieťaťa
pdfSociálne - Vyhlásenie o majetku
pdfSociálne - Lekársky nález
docDane a poplatky - Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch
pdfDane a poplatky - Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
pdfDane a poplatky - Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s potvrdením o podaní priznania
pdfDane a poplatky - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje