Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Štatistický úrad SR - Sekcia sociálnych štatistík a demografie

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) pre Beckov