Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Štatistický úrad SR - Sekcia sociálnych štatistík a demografie

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na: www.scitanie.sk. 

Posúva sa len termín asistovaného sčítania - vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutoční od 1.4.2021 do 31.10.2021

ASISTOVANÉ SČÍTANIE - list ministra vnútra - info: prevencia kriminality

zabezpečenie asistovaného sčítania - návšteva kontaktného miesta na OcÚ Beckov u p. Benkovej je možná od 3. mája do 13. júna 2021 v pracovných dňoch v čase od 10. - 12. hod (pondelok až piatok) a v utorok aj od 15. do 17. hod.

viac info: propagácia - tlačová správa

https://www.scitanie.sk/https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/sodb2021-v-skratke