Rozvoj cestovného ruchu

Na základe dohody o partnerstve zo dňa 18.5.2010 vznikla spolupráca obcí Beckov, Čachtice a Modrovka na realizácii projektu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v obciach Beckov, Čachtice a Modrovka“. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom v rámci Regionálneho operačného programu (ROP),opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Viac info na: www.3hrady.sk.

Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti obcí Beckov, Čachtice a Modrovka, a spoločným marketingom a spoločnou propagáciou ponuky cestovného ruchu. Prvým krokom k naplneniu cieľa bolo vytvorenie strategického dokumentu s identifikáciu kľúčových problémov a príležitostí v oblasti cestovného ruchu a následné vypracovanie akčného plánu. Predmetom projektu bolo aj vytvorenie webovej stránky s kompletnou ponukou aktivít cestovného ruchu v danej oblasti a vytvorenie propagačných materiálov.

 

                       

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

 

Projekt ukončený : 10/2014

 

Výška poskytnutého príspevku : 38 228,46 eur