Rekonštrukcia ZŠ

Základná škola J.M. Hurbana v Beckove je súbor troch objektov: učebňový pavilón, hospodársky pavilón s materskou školou a telocvičňa. Tento projekt rieši čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu učebňového a hospodárskeho pavilónu. Účelom projektu je znížiť energetickú potrebu objektov Základnej školy J.M. Hurbana v Beckove. Súčasná spotreba tepla je 4.883 GJ, ktorá sa po realizácii tohoto projektu zníži na 3.644 GJ, čo predstavuje úsporu paliva 36.129,0 Nm3/rok.


Učebňový pavilón je stavba z konca 50-tich rokov a začiatku 60-tich rokov 20. storočia. Je to stavba murovaná z plných pálených tehál, stropy a vodorovné konštrukcie zo železobetónových prefabrikátov. Výplne otvorov ( okná, dvere) sú drevené okrem vchodových dverí, ktoré sú oceľové s hliníkovými lištami zasklené hladkým sklom.

Hospodársky pavilón bol ako prístavba spolu s telocvičňou postavený v rokoch 1990-1993. Prístavba bola zrealizovaná v stavebnej sústave montovaného skeletu s výplňovým murivom z tehál.

Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí na učebňovom a hospodárskom pavilóne, náter strešnej krytiny učebňového pavilónu , opravu a zateplenie strechy malej prístavby k u. pavilónu. Súčasťou projektu je aj dodávka školského zariadenia pre ZŠ aj MŠ.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja " Investícia do vašej budúcnosti"

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 15.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 14.0px; font: 12.0px Verdana; color: #59626a; -webkit-text-stroke: #59626a; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} table.t1 {background-color: #ffffff; border-collapse: collapse} td.td1 {width: 550.0px; background-color: #ffffff}

Projekt ukončený: 31.01.2011

Výška poskytnutého príspevku : 324 612,24 eur