Skalka pri Beckove

Chránený prírodný výtvor ( od r. 1983)- vápencové bralo, výmera 0,39 ha. Vápencový tvrdoš vyčnievajúci 15 m nad okolím vypreparovala rieka  ( dnes Váh)na rozhraní treťohôr a štvrtohôr. Napriek nepatrnej výmere  nachádzajú na tomto „ostrove“ obklopenom ornou pôdou útočisko viaceré ohrozené i chránené rastlinné poniklec veľkokvetý- Pulsatilla grandis) a živočíšne druhy (jašterica múrová- Lacerta muralis,spevavce). Okrem zvyškov pôvodnej vegetácie boli na skalke v minulosti vysadené ovocné stromy.