Sychrov (prírodná rezervácia)

Sychrov je prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie, približne 1,5 km východne od obce Beckov. Je v správe štátnej ochrany prírody Biele Karpaty.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1984 a novelizovaná v roku 1988 na rozlohe 0,5 ha, bez ochranného pásma. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany.
Predmetom ochrany je: Suchomilné a teplomilné trávnaté spoločenstvo Považského Inovca s bohatou populáciou hlaváčika jarného (Adonis vernalis L.).