Beckovské hradné bralo

Chránený prírodný výtvor ( od r. 1963)- vápencové bralo, výmera 1.75 ha,  hojný výskyt tarice skalnej (Alyssum saxatile). Chránené územie je vyhlásené na ochranu významného geomorfologického výtvoru - brala, ktoré vystupuje z plochého dna nivy Váhu nad Novým Mestom nad Váhom.
Útvar vznikol pôsobením selektívnej erózie (čiže erózie rozlíšenej vzhľadom na odlišnú odolnosť hornín) Váhu, ktorý v súčasnom geologickom období (holocéne) obnažil (denudoval) a vypreparoval kryhu odolného mezozoického vápenca, ktorá bola predtým pochovaná sedimentáciou (usadením) menej odolných hornín paleogénu (starších treťohôr). Skalná kulisa brala je vysoká až 50 m. Má význam estetický, prispieva k spestreniu krajiny. Turistický význam brala spočíva v jeho neobvyklých tvaroch a v zrúcanine hradu.