Športové kluby


FUTBAL

Organizácia: Obecný športový klub Slovan Beckov
Kontaktná osoba: Dávid Kačerek
Kontakt: 0907747403 / david.kacerek@centrum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/OSKSlovanBeckov/

Výročná členská schôdza TJ Slovan Beckov sa uskutočnila 26.2.2010 v klube pri parku a zúčastnilo sa na nej 41 členov. Jej výbor pripravil všetky potrebné a požadované informácie, s ktorými bolo potrebné oboznámiť členskú základňu. Na členskej schôdzi bola prednesená správa o činnosti TJ Slovan Beckov za uplynulé obdobie. V rámci nakladania s finančnými prostriedkami bola podaná rozsiahla informácia - Správa o hospodárskej činnosti TJ Slovan Beckov. K uvedenej správe bolo podané stanovisko revíznej komisie. Členská schôdza schválila založenie (premenovanie) TJ Slovan Beckov na Obecný športový klub Slovan Beckov – OŠK a prejednala a schválila návrh Stanov OŠK Slovan Beckov. Taktiež schválila výšku členského príspevku. Vo voľbách zvolila 9-členný výbor, 3-člennú revíznu komisiu a prezidenta OŠK. Pre rok 2010 prejednala a schválila rozpočet a plán činnosti. V rámci schválenej zmeny uložila výboru zrealizovať všetky právne kroky. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že činnosť, ktorú spoločne vyvíjame, je potrebné podporovať a robiť všetko pre jej rozvoj aj napriek nie ľahkej ekonomickej situácii.STOLNÝ TENIS

Organizácia: neorganizovaní
Kontaktná osoba: Jaroslav Zbudila
Kontakt: 0327484462VOLEJBAL

Organizácia: Školský klub detí a mládeže pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana
Kontaktná osoba: Eva Úradníčková
Kontakt: 0910900427KULTURISTIKA

Organizácia: Kulturistický oddiel Slovan Beckov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šimončic
Kontakt: 0903106676
Obnova posilňovneSKALOLEZECTVO

Organizácia: Školský outdoorový klub Beckov
Kontaktná osoba: Roland VazovanMOTOKROS

Organizácia: Motoklub Beckov
Kontaktná osoba: Peter Čikel
Kontakt: 0905622765


pdfNové športové aktivity v obci
pdfVolejbalový turnaj