Spolky


Organizácia a sídloŠtatutárny zástupcaKontakt

Obecný športový klub SLOVAN Beckov,

OŠK SLOVAN Beckov, Beckov 180


David Kačerek
0907 747 403

Klub dôchodcov Beckov,

ZO JDS, Beckov 180


Eva Budiková
0948 365 000
Obecný hasičský zbor Beckov,
OHZ, Beckov 374
Miloš Jaroščiak
Marek Šutovský
0327777239

Poľovnícke združenie Hurban Beckov,
PZ Hurban, Beckov 153
Miroslav Uherčík0327777143
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
SZOPK
Ing. Viliam Maslo0327777315
Slovenský zväz záhradkárov,
ZO SZZ Beckov - Lipky
ZO SZZ Beckov - Sychrov

Ing. Peter Vodáček

Kulturistický oddiel Slovan Beckov,
KO Slovan Beckov, Beckov 428
Pavol Jarábek0327777167
Športový outdoorový klub Beckov,
ŠOK, Beckov 46
Roland Vazovan0908728519
NODAM o.z., stredisko BeckovMgr. Eva Matlová
(sr. Auxilia)
032 7777104