Spevácky zbor

Beckovský spevácky zbor založila v roku 2001 Mgr. Anežka Ilavská, ktorá ho viedla do konca  roka 2015. Zriaďovateľom BSZ bola obec Beckov. V roku 2006 nahrali svoje prvé CD - Beckovský spevácky zbor 2006. V roku 2011, 23.11., získali ocenenie TSK za rozvoj kultúry. Svojimi vystúpeniami spríjemňovali obecné i cirkevné podujatia, svoju prácu prezentovali hlavne v obci a jej okolí. 
Od roku 2016 BSZ krátko vystupoval pod vedením Mgr. Slavomíra Ježka, napríklad 8. apríla 2016 v parku pod hradom pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce a skončenia druhej svetovej vojny. Od roku 2017 BSZ opäť diriguje A. Ilavská.