Beckovské noviny


BN 2020_1BN 2020_2BN 2020_3BN 2020_4

BN 2019_1BN 2019_2BN 2019_3BN 2019_4BN 2019_5BN 2019_6
BN 2018_1BN 2018_2BN 2018_3BN 2018_4BN 2018_5BN 2018_6
BN 2017_1BN 2017_2BN 2017_3BN 2017_4BN 2017_5BN 2017_6
BN 2016_1BN 2016_2BN 2016_3BN 2016_4BN 2016_5BN 2016_6
BN 2015_1BN 2015_2BN 2015_3BN 2015_4BN 2015_5BN 2015_6
  • Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016                         
  • História vzniku BN                                                             
  • Etický kódexBN                                                                
  • Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;                                                               

BN č. 3/2020 vyšli k 30.06.2020 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostanú 3.7.2020 do schránok, ostatní si BN môžu zakúpiť na obvyklých miestach.      

Príspevky do BN č. 4/2020 môžete posielať najneskôr do 20.8.2020. ĎAKUJEME! BN č. 4_2020 vyjdú 28.8.2020.

Kontakt: Mgr. Dana Badžgoňová,
OcÚ Beckov,
032 77427 22, 0911 960 621;
redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk                                                       

Harmonogram vychádzania BN v roku 2020:

BN č. 1

27.02.2020

20 strán

BN č. 4

27.08.2020

16 strán

BN č. 2

30.04.2020

20 strán

BN č. 5

25.10.2020

20 strán

BN č. 3

25.06.2020

16 strán

BN č. 6

18.12.2020

20 strán