Beckovské noviny

  • Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016                         
  • História vzniku BN                                                             
  • Etický kódexBN                                                                
  • Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;                                                               

Príspevky do BN č. 1/2020 môžete posielať najneskôr do 17.2.2020. ĎAKUJEME! BN č. 1_2020 vyjdú 26.2.2020.

Kontakt: Mgr. Dana Badžgoňová,
OcÚ Beckov,
032 77427 22, 0911 960 621;
redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk                                                       

BN č. 6/2019 vyšli 18.12.2019 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostávajú do schránok, ostatní si BN môžu zakúpiť na obvyklých miestach.     


Harmonogram vychádzania BN v roku 2019:

BN č. 1

27.02.2019

20 strán

BN č. 4

28.08.2019

16 strán

BN č. 2

10.05.2019

20 strán

BN č. 5

25.10.2019

20 strán

BN č. 3

28.06.2019

16 strán

BN č. 6

18.12.2019

16 strán

pdfBN 4_2019
pdfBN 6_2019
pdfBN 2019 číslo 5
pdfBN 2019 číslo 3
pdfBN 2019 číslo 2
pdfBN 2019 číslo 1
pdfBN 2018 číslo 6
pdfBN 2018 číslo 5
pdfBN 2018 číslo 4
pdfBN 2018 číslo 3
pdfBN 2018 číslo 2
pdfBN 2018 číslo 1