Beckovské noviny


BN 2023_1BN 2023_2BN 2023_3BN 2023_4BN 2023_5BN 2023_6
BN 2022_1BN 2022_2BN 2022_3BN 2022_4BN 2022_5BN 2022_6
BN 2021_1BN 2021_2BN 2021_3BN 2021_4BN 2021_5BN 2021_6
BN 2020_1BN 2020_2BN 2020_3BN 2020_4BN 2020_5BN 2020_6
BN 2019_1BN 2019_2BN 2019_3BN 2019_4BN 2019_5BN 2019_6
BN 2018_1BN 2018_2BN 2018_3BN 2018_4BN 2018_5BN 2018_6
BN 2017_1BN 2017_2BN 2017_3BN 2017_4BN 2017_5BN 2017_6
BN 2016_1BN 2016_2BN 2016_3BN 2016_4BN 2016_5BN 2016_6
BN 2015_1BN 2015_2BN 2015_3BN 2015_4BN 2015_5BN 2015_6
  • Štatút Beckovských novín - od 1.7.2023 - uz.č.102/2023 zo zasadnutia OZ dňa 9.6.2023                         
  • Vznik BN                                                                                                                              
  • Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;                                                               

BN č. 6/2023 vyšli 15.12.2023 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostali do svojich schránok; BN sú nepredajné, slúžia na reprezentáciu obce; sú k dispozícii na OcÚ, príp. na pošte. Zmena: uz.č.331/2022.       

Príspevky do BN č. 1/2024 - môžete posielať najneskôr do 19.2.2024 (uzávierka je 10 dní pred vyjdením čísla). Po tomto termíne Vaše príspevky nemusia byť uverejnené. ĎAKUJEME za pochopenie! BN č.1/2024 vyjdú 29.2.2024.

Redakcia BN - šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová, OcÚ Beckov, 032 77427 22 - 0911 960 621;

Redakčná rada BN: Mgr. Dana Badžgoňová - predsedníčka; členovia: Ing. Darina Jarábková, Ing. Katarína Kučerová, Zuzana Tehlárová, Mgr. Adam Straka, Mgr. Jozef Pekarovič
redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk                                                       

Harmonogram vychádzania BN v roku 2024:

BN č. 1

29.02.2024

16 strán

BN č. 4

28.08.2024

16 strán

BN č. 2

26.04.2024

16 strán

BN č. 5

25.10.2024

16 strán

BN č. 3

28.06.2024

16 strán

BN č. 6

18.12.2024

16 strán