Beckovské noviny


BN 2023_1BN 2023_2BN 2023_3BN 2023_4BN 2023_5BN 2023_6
BN 2022_1BN 2022_2BN 2022_3BN 2022_4BN 2022_5BN 2022_6
BN 2021_1BN 2021_2BN 2021_3BN 2021_4BN 2021_5BN 2021_6
BN 2020_1BN 2020_2BN 2020_3BN 2020_4BN 2020_5BN 2020_6
BN 2019_1BN 2019_2BN 2019_3BN 2019_4BN 2019_5BN 2019_6
BN 2018_1BN 2018_2BN 2018_3BN 2018_4BN 2018_5BN 2018_6
BN 2017_1BN 2017_2BN 2017_3BN 2017_4BN 2017_5BN 2017_6
BN 2016_1BN 2016_2BN 2016_3BN 2016_4BN 2016_5BN 2016_6
BN 2015_1BN 2015_2BN 2015_3BN 2015_4BN 2015_5BN 2015_6
  • Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016                         
  • História vzniku BN                                                                                                                              
  • Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;                                                               

BN č. 1/2023 vyšli 24.2.2023 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostali do svojich schránok; BN sú nepredajné, slúžia na reprezentáciu obce; sú k dispozícii na OcÚ, príp. na pošte alebo v predajni novín. Zmena: uz.č.331/2022.       

Príspevky do BN č. 2/2023 - môžete posielať najneskôr do 18.4.2023 (uzávierka je 10 dní pred vyjdením čísla). Po tomto termíne Vaše príspevky nemusia byť uverejnené. ĎAKUJEME za pochopenie! BN č. 2_2023 vyjdú 28.4.2023.

Redakcia BN - šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová, OcÚ Beckov, 032 77427 22 - 0911 960 621;

Redakčná rada BN: Ing. Darina Jarábková, Ing. Katarína Kučerová, Zuzana Tehlárová, Mgr. Adam Straka, Mgr. Jozef Pekarovič
redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk                                                       

Harmonogram vychádzania BN v roku 2023:

BN č. 1

24.02.2023

16 strán

BN č. 4

25.08.2023

16 strán

BN č. 2

28.04.2023

16 strán

BN č. 5

27.10.2023

16 strán

BN č. 3

28.06.2023

16 strán

BN č. 6

20.12.2023

16 strán