Beckovské noviny


BN 2022_1BN 2022_2BN 2022_3BN 2022_4BN 2022_5BN 2022_6
BN 2021_1BN 2021_2BN 2021_3BN 2021_4BN 2021_5BN 2021_6
BN 2020_1BN 2020_2BN 2020_3BN 2020_4BN 2020_5BN 2020_6
BN 2019_1BN 2019_2BN 2019_3BN 2019_4BN 2019_5BN 2019_6
BN 2018_1BN 2018_2BN 2018_3BN 2018_4BN 2018_5BN 2018_6
BN 2017_1BN 2017_2BN 2017_3BN 2017_4BN 2017_5BN 2017_6
BN 2016_1BN 2016_2BN 2016_3BN 2016_4BN 2016_5BN 2016_6
BN 2015_1BN 2015_2BN 2015_3BN 2015_4BN 2015_5BN 2015_6
  • Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016                         
  • História vzniku BN                                                                                                                              
  • Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;                                                               

BN č. 2/2022 vyšli 29.4.2022 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov dostali BN do svojich schránok; BN na reprezentáciu obce sú k dispozícii na OcÚ, príp. na pošte alebo v predajni novín. Zmena: uz.č.331/2022.       

Príspevky do BN č. 3/2022 môžete posielať najneskôr do 17.6.2022. ĎAKUJEME! BN č. 3_2022 vyjdú 30.6.2022.

Redakcia BN - kontakt: Mgr. Dana Badžgoňová, OcÚ Beckov, 032 77427 22 - 0911 960 621;

RR BN: Ing. Darina Jarábková, Zuzana Tehlárová, Ing. Katarína Kučerová, Silvia Hlavová
redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk                                                       

Harmonogram vychádzania BN v roku 2022:

BN č. 1

25.02.2022

24 strán

BN č. 4

31.08.2022

16 strán

BN č. 2

29.04.2022

20 strán

BN č. 5

28.10.2022

16 strán

BN č. 3

30.06.2022

16 strán

BN č. 6

19.12.2022

20 strán