Obecná knižnica

2021: OK je od 1. do 24.1.2021 zatvorená z dôvodu núdzového stavu pre pandémiu Covid-19. Na návštevu knižnice sa nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania!


Adresa: budova Obecného úradu, 1. poschodie.

Zodpovedná osoba: Mgr. Dana Badžgoňová

Kontakt: 032 77427 22

Otváracie hodiny: 

Pondelok:        13.00 - 15.30
Streda:            13.00 -17.00

Knižné novinky: 2009; 2008;2012; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 

Členský príspevok na rok:
pre deti do 15 rokov, študentov a dôchodcov: 1,00 €
pre dospelých: 2,00 €

Doba na vypožičanie titulov je 1 mesiac. 

Chceli by sme upozorniť našich čitateľov a rodičov detí, ktoré sú členmi obecnej knižnice, aby dbali na vrátenie kníh do tohto termínu. Na knihy často čakajú ďalší čitatelia. 

Ďakujeme.