Školstvo


Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove 

Kontakt:           riaditel@zsbeckov.edu.sk

E-mail:              zs.beckov@mail.t-com.sk

Telefón:            032 7777120

Riaditeľ:            Mgr. Jozef Pekarovič (od šk.r. 2014/2015)

Zoznam učiteľov TU
Materská škola  

Telefón:             032 7777180

pdfPríhovor prof. Mirona Zelinu k výročiu
pdf50. výročie beckovskej školy