Kultúrny dom


KULTÚRNY DOM A KLUB        

Podmienky užívania a prenájmu priestorov KD a klubu    

Kontakt:
starosta - 0905 506 021
starosta@obec-beckov.sk   

Sadzobník služieb od 1.4.2016     

Kontakt:
Antónia Bánovská - 0902 399 768