Územný plán obce

14.3.2024

2024:

Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Beckov

vyhláška


VZN č. 1/2021 zo dňa 12.2.2021 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5ÚPN-O Beckov

BecZaD5-sirsie vztahyBecZaD5-zavazna spravaBecZaD5-sprava komplet
BeckovZaD5_vykres04 - pred zmenouBeckovZaD5_vykres04 - zmena 
BeckovZaD5_vykres04 - po zmene
BeckovZaD_vykres02 - pred zmenouBeckovZaD_vykres02 - zmena
BeckovZaD_vykres02 - po zmene


Digitálny územný plán obce - december 2017

územný plán obce Beckov - textová časť
územný plán obce Beckov - záväzná časť

Digitálny ÚP Obce Beckov so zmenami a doplnkami 1,2,3 – je komplexný digitálny územný plán, ktorý umožňuje v plnom rozsahu ÚP identifikáciu na platný stav katastra nehnuteľností (na stav registra CKN a na stav registra KNE). 


Poznámka: Ide o súbor v pdf (na otvorenie potrebujete prehliadač Acrobat Reader), ktorý si môžete uložiť  do svojho PC, kde ho môžete približovať na detailný náhľad - alebo použiť Ctrl a koliesko myši na priblíženie. 

pdfVerejná vyhláška 14.3.2024
pdfNávrh VZN 2/2021 ZaD č. 5 ÚPN-O Beckov