Cintorín


Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Kontaktná osoba:    Štefan Buček  tel: 0904 230 875

Odborne spôsobilá osoba:    Ing. Pavel Pristaš     

Pohrebné služby


Link pre vyhľadávanie cintorínov a mŕtvych:                       

Virtuálny cintorín obce Beckov   

ROZLÚČILI SME SA

2018
Anna Klčovská, Ján Čikel, Ján Šutovský, Jozef Vranka, Mária Hajdúšková

2017
Mária Pavlíková, Štefan Zverbík, PhDr. Štefan Graca, Anna Šutovská, Mária Straková, Marian Španko, Július Šimončič, Ema Klinčúchová, Melánia Tupá, Anna Prikrylová

2016  
Anton Straka, Mária Kapľavková, Mária Vazovanová, Margita Paceková, Mária Letková, Ivan Turek, Rudolf Ďuriš, Vladimír Švehla, Anna Vaculíková, Ivan Klinčúch, Mária Tunegová, Eva Pavlíková, Milan Čelko

2015  
Veronika Bučková, Anna Kolárová, Jozefína Fandrová, Anton Uherčík, Oľga Pišojová, Vladimír Lacko, Alena Pavlovičová, Jozef Bubeník, MUDr. Marta Vazovanová

2014  
Roman Turek, Emília Klinčúchová, Jozef Ševčík, sr. Juvencia Irena Vargová, Jozef Koníček, Mária Martišová, Helena Koníčková, Rudolf Sýkora

2013  
sr. Mária Cecília Kosecová, Milan Nerád, Mária Opatová, Jozef Školár, Mária Babicová, Ján Úradníček, Helena Filáčková, Karol Kročitý, Emília Pagáčová, Terézia Zverbíková, Oľga Hlávková, Ing. Elena Pavlíková, Zlata Stachová, Ján Groschmidt

2012 
Anna Jaroščiaková; Oľga Masárová; Pavol Hubina; Ignác Holota; Anna Uhrinová; Helena Jamrichová; Bohuslava Masariková; Jozef Pažitný;

2011 
Ivan Pagáč; Pavel Krchnavý; Karol Šprincl; Božena Ondrejovičová; Ján Sedláček; Zora Ilavská; Anna Križanová (7)

2010  
Štefánia Harmádyová; Ján Fleischman; Anna Fleischmanová; Jozefína Keráková; Michal Ševčík; Ondrej Úradníček; Katarína Úradníčková; Juraj Hlávka; Mária Bielová;Ľudmila Ondrejovičová; Jaroslav Muríň; Ján Hladký; Jozefína Pristašová; Viliam Galbavý; Pavel Čikel; Štefan Kollár

2009  
Emília Valová; Anna Šimková; Milan Masár; Samuel Kollár; Pavel Martiš; Ján Koníček; Štefan Barinec; Milan Klech; Mária Vaculíková; Jozef Hubina;