Zákládne informácie

Obec Beckov je malou obcou, ležiacou v úrodných nivách Považského podolia, ktoré do horských masívov Západných Karpát vyryla rieka Váh. Hoci v súčasnosti obec nedosahuje ani 1500 obyvateľov, v histórii dejín tento popredný sídelný celok Považia od nepamäti zohrával dôležitú úlohu. Už za čias Veľkej Moravy tu uprostred sídlisk stála pevnosť a začiatkom 13. storočia hrad s podhradím a kostolom. Dôležitú úlohu pri osídľovaní hralo povodie Váhu, stará diaľková cesta, brod pod vyčnievajúcim bralom, rozsiahle pastviny a les.


Hospodársky a sociálny rozvoj obce je podmienený rozvojom prirodzeného historicky vytvoreného regiónu. Prirodzeným regiónom sú obce Beckov, Kálnica, Kočovce a Nové Mesto nad Váhom. Širší mikroregión Beckov - Zelená Voda - Bezovec tvoria obce : Beckov, Kálnica, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kočovce, Lúka, Modrová, Modrovka, Nová Lehota, Stará Lehota a Nová Ves nad Váhom.

Profil obce