Partnerstvo

Dňa 26. októbra 2007 v priestoroch Holubyho chaty na Javorine podpísali starostovia obcí Beckov a Slavkov - Karol Pavlovič a Petr Vladovič zmluvu o cezhraničnej spolupráci za účasti svojich zástupcov. Tomuto oficiálnemu aktu predchádzali osobné návštevy starostov a uznesenia obecných zastupiteľstiev obcí Beckov a Slavkov. Zmluva č. 1/07 O cezhraničnej spolupráci bola uzavretá po vzájomnej dohode medzi obcami Beckov a Slavkov, Zlínsky kraj.


Obce Beckov a Slavkov považujú za jednu zo svojich priorít vytváranie dobrých susedských vzťahov medzi občanmi a obcami SR a ČR. Obce Beckov a Slavkov uzatvorili zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry, športu a pracovno-spoločenských stretnutí členov samosprávy zmluvných obcí, ako bolo schválené OZ Obce Beckov uznesením č. 129/2007 zo dňa 07.09.2007 a OZ Obce Slavkov uznesením č. 06/08/07 zo dňa 22.10.2007.

Starostovia obcí sa budú informovať o významných akciách, konaných v obciach, príp. v okresoch. Obecné zastupiteľstvá sa budú stretávať podľa potreby a možností, spravidla v jarných mesiacoch, aby prejednali pripravované kultúrne a športové akcie na celý rok. Dohodne sa deň stretnutia členov samosprávy, zástupcov škôl, členov občianskych združení a spoločenských organizácií. Poriadajúca obec pripraví na toto stretnutie kultúrny a športový program a urobí zápisnicu o dohodnutých akciách. Nevyhnutne vynaložené náklady hradí vždy poriadajúca obec.

Zmluva sa uzatvára na jedno volebné obdobie a jej platnosť je obnoviteľná novými samosprávnymi orgánmi obce v nasledujúcom volebnom období.    

Mikroprojekt :  Folklorní tradice putují přes hranice

Aktivity

V. Folklorní den ve Slavkově - 6.8.2016

"Folklorní den ve Slavkově" -14.8.2010