Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Beckov sa uskutoční 22.3. 2019 od 17:30 hod. v klube pri parku.

pdfPozvánka na 3. zasadnutie OZ