Kalendár zberu odpadov na rok 2024 - 3. kvartál

júl - august - september 

pdfkalendár vývozu KO 2024_3.Q