Zápisnica okrskovej volebnej komisie

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

vo voľbách do Európskeho parlamentu 8.6.2024 - zápisnica

pdfZápisnica z volieb do EP 8.6.2024