Oznámenie verejnosti

Rozhodnutie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Bohuslavice - oznámenie verejnosti

Rozhodnutie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom - oznámenie verejnosti