Zmena organizácie dopravy v centre obce

od 26.4.2024

Upozorňujeme občanov na zmenu dopravného značenia v centre obce. Ulica (Stiborova) od bývalej lekárne k Trojičnému stĺpu sa mení na obojsmernú, parkovacie miesta tu budú zrušené. Cesta v smere od Trojičného stĺpu, resp. od bývalej „Ponorky“ až po koniec parku ostáva jednosmerná, avšak smer premávky sa v okolí parku mení, cesta od Kúrie Dubnických ku „Kúrii Beckov“ ostáva teda tiež jednosmerná, ale v opačnom smere ako doteraz. Šikmé parkovanie okolo parku nahradí pozdĺžne.