Vyšli Beckovské noviny č. 2

Občania s trvalým pobytom v obci ich dostanú do svojich schránok. 

BN 2024_2