Oznámenie o strategickom dokumente

 Zmeny a  doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Bohuslaviceoznámenie verejnosti 

Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom - oznámenie verejnosti