Komunitný plán sociálnych služieb Obce Beckov

2024 - 2030

Obec Beckov zverejňuje na verejné pripomienkovanie „Komunitný plán sociálnych služieb Obce Beckov na roky 2024 – 2030“ - NÁVRH.

Pripomienky zasielajte písomne do 10.5.2024 na e-mail beckov@obec-beckov.sk  alebo na adresu Obec Beckov, Beckov č. 180, 916 38 Beckov. 

pdfKPSS 2024-2030_navrh